Peyronie (Penis eğriliği) Hastalığında ESWT Kullanımı

 

Peyronie (Penis eğriliği) hastalığında ESWT kullanımı üzerinde Avustralya’da yapılmış olan klinik çalışma.

Bu çalışma peniste kalsiyum birikmesinden oluşan peyronie hastalığına sahip erkeklerde 6 hafta boyunca her seansta 3000 atış yapılarak uygulanmış olan tedavinin sonuçlarını içermektedir.

eswtturk.com

Hastalar 6 ay ve daha uzun süredir peyronie hastalığına sahip kişilerden seçilmiştir. Ortalama 12,8 ay ve en yenisi 6 ay en eskisi 28 aydır bu hastalığa sahip kişilerden oluşmaktadır. %33 ten daha fazlasında 15 dereceden fazla eğrilik ölçülmüştür. %60 oranında hastada sert plaklar ve ağrı gözlemlenmiştir. Hastalardan üçte ikisi eswt uygulamasından önce tıbbi tedavi olmuş ve ilaç tedavisinde başarı sağlanamamıştır.

Uygulanan ESWT tedavisinde hastalardaki peyronie plaklarına her seansta 3000 atışlık şok uygulanmıştır. 6 hafta süreyle devam eden bu tedavide hastaların %20 sinde IIEF (uluslar arası ereksiyon fonksiyonu indexi) değerlerine göre çok büyük memnuniyet gözlemlenmiştir.Yine hastaların %70 inde tedaviden tatmin edici sonuş alındığı gözlemlenmiştir.

Yapılmış olan çalışmanın sonuçlarında ESWT’nin Peyronie hastalığında güvenli bir tedavi olduğu ve kısa sürede yüksek hasta memnuniyeti sağladığı ortaya çıkmıştır.

 

Korean J Urol. 2015 Nov;56(11):775-80. doi: 10.4111/kju.2015.56.11.775. Epub 2015 Nov 4.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=-%09Peyronie%E2%80%99s+disease+and+low+intensity+shock+wave+therapy%3A+Clinical+outcomes+and+patient+satisfaction+rate+in+an+open-label+single+arm+prospective+study+in+Australian+men