Kronik Prostatit ‘te Klinik Tedavi

ESWT nin Kronik prostatit ‘te ( Pelvis ağrısı ) etkileri üzerine 80 hastada yapılmış klinik çalışma.

Kronik Prostatit ya da pelvis ağrısı olan bilinen hastalıkta genel şikayetler, işeme sırasında yanma ya da ağrı , boşalma sırasında yanma , dış cinsel organlarda ve kasık bölgesinde ağrı olarak belirlenmiştir.

ESWT nin Kronik prostatit hastalığında bir tedavi seçeneği olarak giderek artan bir uygulaması bulunmaktadır.

eswtturk.com

 

Yapılan çalışma 2 grup hasta ile gerçekleştirilmiştir. 1. grup 40 hastaya 10 seansta 20000 atışlık bir tedavi uygulanmış, 2. Grupta yeralan 40 hastaya sahte bir ESWT uygulaması yapılmıştır. (Sadece ses duymaları sağlanarak) Tüm hasta gruplarının sonuçları Amerikan ulusal sağlık kronik prostatit belirtileri indeksi (NIH-CPSI) değerleri çerçevesinde tedavi sonrası 4 ve 12 haftalık dönemler olarak değerlendirilmiştir.

1.Hasta grubunda tedavi sonrasında ağrı’nın önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiştir (P<0,01). 2. grupta (sahte tedavi uygulanan hasta grubu) herhangi anlamlı bir düzelme tespit edilmemiştir. Tedavi sonrası 1. grubun %71.1 inde NIH-CPSI değerlerine göre anlamlı bir iyileşme gözlemlenmiştir. Ayrıca tedaviden sonraki 4 – 12 haftalık dönemde yapılan kontrollerde uygulama sonrası iyileşmenin devam ettiği ve algılanabilir sonuçlarla hasta memnuniyetinin arttığı gözlemlenmiştir.

Chin Med J (Engl). 2012 Jan;125(1):114-8.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=-%09Extracorporeal+shock+wave+treatment+for+non-inflammatory+chronic+pelvic+pain+syndrome%3A+a+prospective%2C+randomized+and+sham-controlled+study