Kronik Prostatit , Pelvis Ağrısı Klinik Tedavi Çalışması

Kronik Prostatit , Pelvis ağrısı üzerine 60 hasta ile yapılmış çift kör çalışma ,

Çalışmaya ESWT nin etkilerini araştırmak üzere Kronik prostatit şikayeti olan 60 hasta katılmıştır.

Hastaların tamamı 3 aydan uzun süredir Kronik Prostatit hastalığı şikayeti bulunan kişilerdir. 60 kişilik hasta grubu otuz kişilik iki gruba ayrılmıştır. 1. Gruptaki hastalara, her biri 3000 atış olmak üzere haftada bir kez , dört hafta boyunca ESWT tedavisi uygulanmıştır. 2. Gruptaki hastalara sahte bir uygulama prosedürü gerçekleştirilmiştir. Kontroller tedaviden 4 ve 12 hafta sonra gerçekleştirilmiştir.

ESWT uygulaması perine bölgesinden anesteziye gerek duyulmadan uygulanmıştır. 2. Gruptaki hastalara da aynı bölgeden benzer şekilde ESWT olmayan sahte bir uygulama yapılmıştır.

Uygulamaların sonucunda, yaşam kalitesi, ereksiyon durumu, boşalmada ağrı ve işemede ağrı değerleri ,Ulusal Sağlık Kronik Prostatit Semptom indeksi (NIH-CPSI) ,Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS) , Uluslararası Erektil fonksiyon indeksi (IIEF) ve ağrı değerlendirmesi için Görsel Analog skalası (VAS) kullanılarak değerlendirildi.

Tüm hastalar tedavi ve takiplerini sorunsuz olarak tamamladılar. 1. Grupta yeralan tüm hastalarda , yukarıda belirtilen tüm değerlendirme kriterlerinde gözle görülür bir iyileşme kaydedildi. 2. Gruptaki hastalarda bir iyileşmeye rastlanmadı. Tedavi sonrasında gerçekleştirilen takip süresince de tedavi uygulanan grupta etkinin devam ettiği görülmüştür. Kontrol grubu olan 2. Grupta ağrıların devam ettiği bildirilmiştir.

Yapılan çift kör çalışma sonucunda ,ESWT nin , kolay, ucuz ve anlamlı etkilere sahip , yan etkisi olmayan bir tedavi seçeneği olarak hastalara önerilmesi uygun görülmüştür.

Zimmermann R1, Cumpanas A, Miclea F, Janetschek G.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19372000